قسمت دوم: کسورات

در بخش های پیشین فرانشیز و استهلاک را بیان کردیم. بخش سوم کسورات به شرح زیر است.

3) کسورات مربوط به سرمایه بیمه شده و حق بیمه

پس از کسر فرانشیز و استهلاک موارد دیگری نیز در گروه کسورات قرار میگیرد. البته لازم به ذکر است این موارد الزاما در همه پرونده های خسارت بیمه بدنه اعمال نمی شود. به عبارت دیگر عام نبوده و در شرایط خاصی از مبلغ برآورد شده کسر می گردد. 

چه شرایطی؟

در ادامه با ما همراه باشید…

☑️در ابتدا تعریفی از ماده 10 قانون بیمه رو براتون می نویسم:

ماده 10 بیان می کند «درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول جبران خسارت خواهد بود.»

پس شرط رهایی از این ماده بیمه «ارزشگذاری درست خودرو» است که نه تنها در زمان صدور بیمه نامه باید به آن توجه کرد بلکه در طول مدت اعتبار بیمه نامه هر گونه افزایش قیمت خودرو را باید طی الحاقیه تحت پوشش قرار داد. 

اصطلاحا به اعمال این ماده در محاسبات، قاعده نسبی سرمایه می گویند و همانطور که در تعریف فوق ذکر شد نسبت ارزش بیمه شده(مندرج در بیمه نامه) به ارزش واقعی خودرو می باشد که در محاسبات لحاظ میشود. 

برای درک بهتر قاعده نسبی سرمایه مثالی بیان میکنم.

ارزش خودرو در بیمه نامه 100 میلیون تومان درج شده، در زمان حادثه و اعلام خسارت ارزش روز خودرو 150 میلیون تومان است. محاسبه قاعده نسبی در این مورد نسبت 100 میلیون به 170 میلیون می باشد که حدودا معادل 59 درصد می باشد. یعنی پس از کسر کسورات قانونی پرونده، 59 درصد مبلغ خالص قابل پرداخت خواهد بود.

☑️نکته: قاعده نسبی در زمان خسارت کلی یا سرقت کلی اعمال نمی گردد. به این دلیل که در زمان خسارتهای کلی شرکت بیمه کل تعهدات تحت پوشش خود در بیمه نامه را تأدیه میکند. 

☑️ غیر از سرمایه بیمه شده یا ارزش خودرو، موارد دیگری نیز به عنوان قاعده نسبی وجود دارد 

شاید فکر کنید پس آخرش چی باقی می مونه، بیمه بدنه چگونه کمک حال ما در زمان خسارت خواهد بود. 

عزیزان این مطالب رو بیان میکنم که با آگاهی کامل برای خرید بیمه متناسب اقدام کنید. مطمئن باشید در صورتیکه بیمه نامه از هر نظر کامل و درست باشد در زمان وقوع خسارت اوضاع کاملا راضی کننده خواهد بود. 

مورد دیگه ای که موجب اعمال قاعده نسبی در پرونده میشود، قاعده نسبی حق بیمه است. به عنوان مثال کاربری خودرو آژانس بوده ولی در بیمه نامه شخصی درج شده و با توجه به تفاوت حق بیمه این کاربری ها، نسبت حق بیمه محاسبه شده در بیمه نامه به حق بیمه واقعی در محاسبات پرونده اعمال خواهد شد. در مورد کاربری خودروهای سنگین نیز شرایط به همین گونه است.

یا در زمانی که تخفیف مندرج در بیمه نامه که عمدتا در زمان انتقال مالکیت خودرو پیش می آید با مالک یا بیمه گزار بنا به دلایلی مستدل متناسب نبوده و در نهایت قاعده نسبی حق بیمه اعمال می گردد.

🔹با ما باشید

🔸از ما بپرسید

با ما در کانال تلگرام همراه باشید  t.me/SepehrAsayeshManagers