قسمت سوم: اضافات

در مرحله آخر محاسبات پرونده های مذکور مبالغی نیز در برخی از پرونده ها به خسارت برآورد شده اضافه می گردد که در زیر به آن می پردازیم:

هزینه ایاب و ذهاب: چنانچه در بیمه نامه پوشش ایاب و ذهاب خریداری شده باشد در زمان محاسبه پرونده خسارت متناسب با روزهای مورد نیاز برای توقف خودرو در تعمیرگاه به منظور انجام تعمیرات، مبلغی به میزان خسارت اضافه می گردد.

☑️نکته: از طریق این پوشش اضافی، چنانچه عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه معلول یکی از خسارات تحت پوشش بیمه گر به استثنای سرقت و خسارت کلی باشد بیمه گزار از مزایای مربوطه برخوردار می گردد.

☑️نکته: هزینه ایاب و ذهاب در شرکتهای بیمه ای بصورت متفاوت قابل پرداخت است، بعضی از شرکتهای بیمه بصورت درصدی از سرمایه تحت پوشش محاسبه می کنند و بعضی دیگر مبلغی بابت هر روز در نظر می گیرند.

این پوشش اضافی تا سقف 30 روز در مدت اعتبار بیمه نامه  و با کسر فرانشیز متعلقه محاسبه شده و یا درصدی از کل خسارت ملاک محاسبه می باشد.

هزینه حمل و نجات:  هزينه متعارفی است كه بيمه گزار براي نجات موضوع بيمه (خودرو) خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال  خودروی خسارت ديده به نزديک ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد، حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

☑️نکته: همانطور که بیان شد هزینه حمل و نجات دو مقوله جدا هستند. هزینه نجات برای جلوگیری از توسعه خسارت انجام میشه ( مثلا خارج کردن خودرو پس از سقوط در آب، یا بیرون کشیدن خودرو از دره و…) و هزینه حمل بابت انتقال خودرو از محل حادثه به نزدیک ترین تعمیرگاه می باشد. پس سقف درصد تعیین شده برای فقط یکی از آنها قابل پرداخت نخواهد بود. 

لازم به ذکر است هزینه حمل زمانی قابل پرداخت است که خودروی آسیب دیده غیر قابل حرکت باشد.

🔹با ما باشید

🔸از ما بپرسید

با ما در کانال تلگرام همراه باشید  t.me/SepehrAsayeshManagers