در بخش های پیشین فرانشیز، استهلاک و قاعده نسبی را بیان کردیم. بخش چهارم یا آخر کسورات به شرح زیر است.

4)سایر کسورات:

در بخش آخر سایر کسورات پرونده های مذکور را شرح میدهیم:

ارزش لوازم بازیافتی: این مورد در اصطلاح کارشناسان بیمه داغی گفته می شود و به آن دسته از لوازم تعویضی اطلاق می شود که به نوعی قابلیت بازیافت را دارند. در بعضی از شرکت های بیمه این لوازم بعد از تعویض با قطعه نو باید به شرکت بیمه تحویل داده شوند و در بعضی از شرکت ها ارزش بازیافتی از مبلغ خسارت برآورد شده کسر می گردد.

☑️نکته: در همه خسارتها این مورد اعمال نمی شود و فقط در پرونده هایی که قطعات تعویضی داشته و از نظر کارشناس بیمه دارای ارزش بازیافتی باشد، دیده می شود.

خسارت زمان صدور بیمه نامه: چنانچه قسمتی از خودرو در زمان صدور بیمه نامه و بازدید از وسیله نقلیه آسیب دیده باشد میزان آسیب در گزارش بازدید و شرایط خصوصی بیمه نامه درج میگردد و کارشناس ارزیاب خسارت نیز مبلغ خسارت زمان صدور را درصورتیکه خودرو به گونه ای حادثه دیده باشد که همان قسمت نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشد، به عنوان کسورات درج خواهد کرد. 

☑️نکته: چنانچه خودرویی بیمه بدنه داشته باشد(یک سال یا بیشتر) و صدور بیمه نامه جدید بعد از تاریخ انقضا صورت پذیرد؛ نقاط آسیب دیده احتمالی در طول مدت بیمه نامه قبلی به عنوان نقاط آسیب دیده زمان صدور در بازدید جدید و شرایط خصوصی بیمه نامه درج خواهد شد. به علت اینکه بعد از اتمام تاریخ اعتبار بیمه نامه حتی برای یک روز، خودرو باید مجددا بازدید شود.

🔹با ما باشید

🔸از ما بپرسید

با ما در کانال تلگرام همراه باشید  t.me/SepehrAsayeshManagers